สนใจสั่งซื้อ

Scan qrcode

ค่า pH ที่เหมาะสมกับแต่ละฤดูกาลในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ช่วงฤดูหนาว

ควรปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับ 5.5-6.0 ค่า EC 1.5-1.6 เพราะในฤดูหนาวมีโรครบกวนน้อยจึงปลูกผักที่ pH ระดับต่ำที่เหมาะกับการเจริญเติบโตได้

ช่วงฤดูฝน

ควรปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับ 5.5 ค่า EC 1.6-1.7 เพราะในช่วงฤดูฝนสารละลายอุ่นขึ้นแต่ยังจะไม่ร้อนมากเหมือนในฤดูร้อน

erotik shop

ช่วงฤดูร้อน

ควรปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับ 6.5-6.8 ค่า EC 1.2-1.4 เพราะในฤดูนี้สารละลายอุ่นขึ้นมาก

- pH ที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเป็นปัญหาที่พบบ่อย ยกเว้นในกรณีที่ใช้เครื่องปรับ pH อัตโนมัติและเครื่องวัดนั้นได้รับการปรับเทียบมาตรฐานอยู่เสมอ ระดับ pH มีผลกระทบต่อการดูดซึมธาตุอาหารของรากและการใช้ประโยชน์ของธาตุอาหารในพืช เช่น

-  pH ที่สูงกว่า 7.5 ทำให้เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดีนัมเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง

- pH ที่ต่ำกว่า 5.5 ที่อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง เช่นสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดโรครากเน่า

- pH ต่ำทำให้เกิดการขาดแคลเซียม แต่ถ้า pH สูงเกินไปแคลเซียมและฟอตเฟตก็จะตกตะกอนและไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยทั่วไปเมื่อปลูกพทชไปเป็นระยะเวลานาน pH ของสารละลายจะเพิ่มขึ้น เราจึงจำเป็นต้องปรับ pH ให้กลับตัวสู่ช่วงที่เหมาะสมอยู่เสมอ

 

ข้อมูลจากหนังสือ : นานาสาระเกี่ยวกัวการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคงบคุมโรค

เรียบเรียง : Fresh Garden Hydroponics Center

erotik shop