สนใจสั่งซื้อ

Scan qrcode

ไตรโคเดอร์มาคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับไฮโดรโปนิกส์?


การป้องกันโรคพืชที่นอกเหนือจากการใช้สารเคมี เรายังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถป้องกันโรคพืชได้นั่นคือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเชื้อราชนิดนี้จะสามารถป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้เป็นอย่างดี ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี แถมยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย

www.hollywatch.org

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า “ไตรโคเดอร์มา” ( Trichoderma ) คือเชื้อราชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวและจะสร้างสปอร์ที่มีลักษณะสีเขียว มีคุณสมบัติในการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชได้ ไตรโคเดอร์มาจะสามารถช่วยป้องกันและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด เช่น โรคใบจุดต่างๆ โรครากเน่า โรคโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา เป็นต้น นอกจากนี้ถ้านำเชื้อราไตรโคเดอร์มามาใช้ในระบบไอโดรโปนิกส์ “จะช่วยให้รากพืชขาวสะอาดขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้รากพืชสามารถดูดสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นด้วย” ส่วนในกรณีใช้ฉีดพ่นทางใบ จะช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ทุกชนิด

วิธีการใช้ไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสด มี 2 วิธีแนะนำคือ
1. ฉีดพ่นทางใบ 
ใช้เชื้อสดที่เพาะเลี้ยง 100 กรัม ละลายน้ำ 20 ลิตร ให้เหลือเฉพาะสปอร์ แล้วให้อออกซิเจนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปฉีดพ่น
2. ใส่ลงในถังสารอาหาร
ใช้เชื้อสด 100 กรัม ละลายน้ำให้เหลือเฉพาะสปอร์แล้วใส่ลงในถังสารอาหาร 100 ลิตร

ข้อควรระวัง
- ไม่ควรใช้เชื้อไตโครเดอร์มา ร่วมกับสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชทุกชนิด
- ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ เช่น ช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น
- ควรฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 3-4 วัน ต่อสัปดาห์

ขอบคุณข้อมูลรูปภาพจาก
https://www.bloggang.com/data/k/kokomaxthailand/picture/1461382285.jpg

best replica watches

tag-heuer-replica.brreplica.com tag heuer replica

Best Replica Watches