pH down ขนาด 500 ml.

฿150.00

Category Tag

รายละเอียดสินค้า

– น้ำยาลดค่าพีเอช​ pH​ down​ 500ml​ (กรดไนตริกเจือจาง)​
– ใช้เป็นตัสปรับค่าน้ำในถังสารละลายจากด่างจัดใผ้เป็นกรดอ่อนๆ​ ตามเหมาะสม​ เมื่อละลายในน้ำจะให้ค่าไนโตรเจนซึ่งเป็นสารอาหารหลักของพืช
– โดยปกติเมื่อปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์​ ค่าสารละลายในระบบจะค่อยๆ​ เป็นด่างขึ้นเรื่อยๆ​ เนื่องจากการแลกประจุไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพืชดูดใช้ธาตุอาหาร​ เราจึงต้องคอยปรับค่าน้ำให้เป็นกรดอ่อน​ (pH​ 5.5-6.5) อยู่เสมอเพื่อให้พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ​สูงสุด​

ช่วงฤดูหนาว
ควรปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับ 5.5-6.0 ค่า EC 1.5-1.6 เพราะในฤดูหนาวมีโรครบกวนน้อยจึงปลูกผักที่ pH ระดับต่ำที่เหมาะกับการเจริญเติบโตได้

ช่วงฤดูฝน
ควรปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับ 5.5 ค่า EC 1.6-1.7 เพราะในช่วงฤดูฝนสารละลายอุ่นขึ้นแต่ยังจะไม่ร้อนมากเหมือนในฤดูร้อน

ช่วงฤดูร้อน
ควรปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารให้อยู่ที่ระดับ 6.5-6.8 ค่า EC 1.2-1.4 เพราะในฤดูนี้สารละลายอุ่นขึ้นมาก

– pH ที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเป็นปัญหาที่พบบ่อย ยกเว้นในกรณีที่ใช้เครื่องปรับ pH อัตโนมัติและเครื่องวัดนั้นได้รับการปรับเทียบมาตรฐานอยู่เสมอ ระดับ pH มีผลกระทบต่อการดูดซึมธาตุอาหารของรากและการใช้ประโยชน์ของธาตุอาหารในพืช เช่น

– pH ที่สูงกว่า 7.5 ทำให้เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดีนัมเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง

– pH ที่ต่ำกว่า 5.5 ที่อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง เช่นสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดโรครากเน่า

– pH ต่ำทำให้เกิดการขาดแคลเซียม แต่ถ้า pH สูงเกินไปแคลเซียมและฟอตเฟตก็จะตกตะกอนและไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยทั่วไปเมื่อปลูกพทชไปเป็นระยะเวลานาน pH ของสารละลายจะเพิ่มขึ้น เราจึงจำเป็นต้องปรับ pH ให้กลับตัวสู่ช่วงที่เหมาะสมอยู่เสมอ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top