สารอาหาร AB ขนาด 1 ลิตร

฿200.00

รายละเอียดสินค้า

สารอาหาร AB ขนาด 1,000 ML สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

อัตราส่วนการใช้ 2CC / น้ำ 1 ลิตร สำหรับผักสลัด
อัตราส่วนการใช้ 4CC / น้ำ 1 ลิตร สำหรับผักไทย

สารอาหาร AB ธาตุอาหารสำหรับปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์นั้นแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
1. ธาตุอาหารหลักที่จำเป็น ได้แก่ ไนโตรเจนโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส
2. ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียมแมกนีเซียม ฯลฯ ในปริมาณที่พอเหมาะ

วิธีการใช้
1. ใส่สารอาหาร A ลงในน้ำตามอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นคนให้สารอาหารละลายเข้ากับน้ำ พักไว้ 5 นาที
2. จากนั้นเติมสารอาหาร B ในอัตราส่วนที่เท่ากัน คนให้ละลาย

คำเตือน
– ไม่ควรใส่สารอาหาร A และ B พร้อมกัน เพราะจะทำให้ตกตะกอน
– ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก
– เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

Scroll to Top